Політичні дослідження. 2022. № 1 (3)

Політичні дослідження. 2022. № 1 (3)

Політичні дослідження. 2022. № 1 (3). 188 с.
ISSN 2786-4774 (Print), 2786-4782 (Online)

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Валерій Солдатенко М. Грушевський і концепція української соборності (1917–1918 рр.)

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Світлана Брехаря  Криза проникнення: український контекст

Олена Малиновська Міграційна політика у великих містах:  доцільність розроблення, зміст та пріоритети

Валерій Бортніков Розвиток політичного процесу у Волинській області (1991–2021)

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Олександр Корнієвський, Євген Перегуда, Дмитро Гаврилюк Громадянська освіта як фактор подолання абсентеїзму в Україні

Анатолій Подольський Збереження пам’яті про жертви Бабиного Яру: меморіальні контексти та політичні виклики сучасності

ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Олег Кондратенко Криза східного вектора зовнішньої політики України

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Олександр Васюков Дискутована етнічність:  законодавчий статус і реалізація мовних прав кашубів у Польщі