Політичні дослідження. 2022. № 2 (4)

Політичні дослідження. 2022. № 2 (4)

Політичні дослідження. 2022. № 2 (4). 200 с.
ISSN 2786-4774 (Print); 2786-4782 (Online)

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Олександр Майборода Політичний порядок у кризовому дискурсі (на прикладі транзитних суспільств)

Анна Бучинська Категорія „політична участь” у західному політологічному дискурсі: еволюція та сучасний стан

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Віталій Литвин Особливості міжінституційних відносин у напівпрезидентських країнах Європи

ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

Володимир Гнатюк Загальна теорія міграції крізь призму міждисциплінарних досліджень

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Віктор Войналович Роль релігійного комплексу України у процесах соціальних змін: динаміка суспільних уявлень

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Тетяна Траверсе, Софія Кравченко Соціально-психологічний зміст та структура консолідації політичних груп (емпірична модель)

ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Віктор Пашков Ядерне роззброєння як каталізатор українсько-американських відносин

Ольга Волянюк Загрози демократії в Європі: угорський прецедент

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Людмила Мазука Модифікація державної політики збереження національної ідентичності закордонних українців

Анастасія Дегтеренко Динаміка поселенської та соціально-професійної структури України: взаємодія національно-громадянського й етнічного