Політичні ідентичності в сучасній Україні

Політичні ідентичності в сучасній Україні

Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред. М.С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 288 с.
ISBN 978-966-02-7861-5

Дослідження присвячене вивченню одного із найскладніших феноменів – політичним ідентичностям у сучасній Україні. Аналіз проведено на основі вивчення політичних ідентичностей (індивідуальних і колективних) у міських громадах низки українських міст-обласних центрів, зокрема, таких, як Донецьк, Одеса, Полтава, Чернівці і Чернігів. З врахуванням історичного підґрунтя, соціокультурного та економічного контексту виокремлено та досліджено чинники, які впливали на трансформацію множини політичних ідентичностей громадян України. Із залученням значного масиву емпіричних даних проаналізовано суб’єктів політики ідентичностей, особливості останньої в кожній з міських громад; висвітлено ціннісне підґрунтя політичних ідентичностей в Україні.

Завантажити повну версію

Зміст

ЧАСТИНА ПЕРША. Марія Кармазіна

Вступ: актуальність, понятійно-категоріальний апарат, об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження

Теоретико-методологічні засади дослідження та стан аналізу проблем у вітчизняній літературі

Обґрунтування алгоритму дослідження політичних ідентичностей у міській громаді та вибору випадків (міських громад)

Джерела дослідження

ЧАСТИНА ДРУГА

Результати аналізу процесу формування політичних ідентичностей у міських громадах:

а) місто Донецьк. Марія Кармазіна

б) місто Одеса. Тетяна Бевз

в) місто Полтава. Оксана Зорич

г) місто Чернівці. Наталія Ротар

д) місто Чернігів. В’ячеслав Яремчук

Післямова. Марія Кармазіна