Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Аналітична доповідь.

Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Аналітична доповідь.

Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 96 с.
ISBN 978-966-02-7464-8

Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи «Політичні механізмі формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2014 році. У ній окреслено основні політичні механізми утвердження громадянської ідентичності в сучасних умовах: досліджено діяльності владних інституцій, політичних партій і громадських організацій, спрямовану на формування громадянської ідентичності; визначено місце і роль державної політики, а також зовнішньо-політичних впливів у процесі трансформації громадянської ідентичності; проаналізовано особливості залучення церкви до процесу формування громадянської ідентичності; досліджено громадянську ідентичність в політичному дискурсі друкованих засобів масової інформації і роль соціальних мереж у громадянському самовизначенні українців; здійснено аналіз соціально-політичних умов формування громадянської ідентичності сучасної України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Агенти впливу в конструюванні громадянської ідентичності

1.1. Державна складова у формуванні громадянської ідентичності в Україні

1.2. Вплив політичних партій на формування громадянської ідентичності

1.3. Громадянська ідентичність у фокусі громадянських організацій

1.4. Особливості залучення релігійних конфесій у процеси формування громадянської ідентичності

1.5. Громадянська ідентичність в Україні в  контексті зовнішньополітичних впливів

Розділ 2. Громадянська ідентичність в інформаційно-комунікаційному просторі

2.1. Вплив політичного дискурсу ЗМІ на громадянську ідентичність

2.2. Новітні комунікаційні технології і громадянська ідентичність: роль соціальних мереж у громадянському самовираженні українців

Висновки

Відомості про авторів