Політичний менеджмент. № 1. 2010.

Політичний менеджмент. № 1. 2010.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2010. – № 1. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Микола Михальченко, Валентин Бушанський. Від демократії до авторитаризму

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ

Марія Кармазіна. Політична наука: предмет, структура, методологія

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Тетяна Татаренко. Проблеми інституалізації регіональних еліт і специфіка їх функціонування

Ігор Поліщук. Постмодерні трансформації взаємодії між народом і владою

Анжела Акайомова. Особливості іміджу як складової політичного маркетингу

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Євген Цокур. Загальна модель та особливості легітимації політичної влади

Марина Зелінська. Етапи трансформації інституту президентства в Україні

Пантелимон Варзарь. Демократія і бюрократія: проблема сумісності

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Тетяна Зубро. Етнічна ідентифікація, або Мрії про минуле

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Микола Примуш. Політичні конфлікти та їх типи

ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

Володимир Кулик. Жанрово-тематична структура українського телевізійного дискурсу

СОЦІОЛОГІЯ

Дмитро Ядранський. Правові та моральні норми регламентації трудової поведінки

Олександр Михайлич. Метод фокус-груп у соціологічному супроводі виборчих кампаній

ГЕОПОЛІТИКА

Сергій Логвиненко. Геополітичні суперечності в сучасному світі

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Фікрат Мехдізаде. Вплив НАТО на стан і перспективи розвитку середовища безпеки

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Марія Гуцало. Європейська політика безпеки у сфері протидії тероризму

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Дмитро Дубов. Кібербезпекова політика в контексті трансформації політики безпеки США за адміністрації Б. Обами

Надія Качинська. Проблема пошуку механізмів оцінки ефективності іміджевої політики держави

ПРАВОЗНАВСТВО

Алла Сіленко. Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Анатолій Костиря. Cпецоперація СРСР в Афганістані 1979 ? 1989 років: історіософська інтерпретація

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Микола Головатий. Політика у людському вимірі