Політичний менеджмент. № 2. 2004.

Політичний менеджмент. № 2. 2004.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2004. – № 2. – 186 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Георгій Почепцов. Стратегія як мистецтво і особливий вид аналітики.

АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ

Олег Петров. Суб’єкти політичного менеджменту в регіоні.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Олена Кіндратець. Критерії визначення сильної  держави.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Анатолій Круглашов. Буковинська етнополітична  мозаїка.

Михайло Багмет, Людмила Ляпіна. Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнот України.

ПРАВОВА КУЛЬТУРА

Олексій Картунов. Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин?

ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ

Віктор Лага. Феномени “опозиційної ідеології” та “ідеології опозиційності”.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Оксана Дмитренко. Громадська думка: історія і сучасність.

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Євгенія Петракова. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера.

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Юрій Ганжуров. Політична комунікація: проблеми структуризації.

Світлана Барматова. “Останній соціалізатор” українського суспільства та його роль у виборах.

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Віталій Перевезій. Українська православна церква  Київського патріархату та її суспільно-політичні орієнтації.

СОЦІОЛОГІЯ

Олексій Середа. Логіка неальтернативних запитань.

Дмитро Дмитрук. Соціокультурна детермінація політичної дії.

СВІТОВІ ПРОЦЕСИ

Світлана Наумкіна. “Третя хвиля” демократизації: підсумки і перспективи.

ІСЛАМСЬКИЙ ФАКТОР

Камілі Дріс. Складова духовної культури та запорука стабільності  Марокко.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Юрій Шайгородський. Філософське осмислення світу політики.