Політичний менеджмент. № 2. 2009.

Політичний менеджмент. № 2. 2009.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 2. – 174 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Лариса Нагорна. Символічний простір інформаційного суспільства: зорові аберації віртуальності

Ольга Зернецька. Глобальна політична блоґосфера – нова арена політичної комунікації

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Валерій Бебик. Глобальний політичний менеджмент: поняття, типологія, методологія

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Сергій Телешун. Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації політичної влади в умовах кризи

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Олена Кіндратець. Українська інтелігенція і влада

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Сергій Білошицький. Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів

Володимир Данилов. Особливості формування політичного іміджу держави

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Олександр Романюк. Чи може зріла демократія бути неліберальною?

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Ольга Маруховська-Картунова. Етнополітичні протести та повстання в контексті західної етнополітичної конфліктології

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Кирило Черкашин. Використання геоінформаційних систем у виборчих кампаніях

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Юлія Лисенко. Принципи соціальної держави: традиції і сучасність

ГЕОПОЛІТИКА

Ігор Храбан. Системний підхід до політологічного аналізу євроатлантичної системи безпеки

УКРАЇНА І СВІТ

Юлія Кисіль. Принципи формування соціальної безпеки в полікультурному суспільстві

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Микола Дмитренко. Інноваційний розвиток суспільства в контексті циклічного розвитку продуктивних сил

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Тетяна Ковальчук. Інституціональний вимір культурної політики Європейського Союзу

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Олена Нойманн. Німецький Бундесрат: особливості формування і повноваження

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Ігор Цепенда. Суспільно-політична ситуація на українсько-польському пограниччі наприкінці Другої світової війни