Політичний менеджмент. № 3. 2003.

Політичний менеджмент. № 3. 2003.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2003. – № 3. – 178 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Анатолій Толстоухов. Україна і виклики постіндустріальної доби

Володимир Бех. Імператив концепції національної безпеки у ХХІ столітті

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Ірина Кресіна. Евристичні можливості біогеодетермінізму

Тамара Розова, Валерій Барков. Мовна толерантність півдня України

Олена Кривицька. Конфліктність пострадянської етнічної  ідентифікації

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Віталій Циба. Демократичні перетворення в країні. Діалектичні і соціально-психологічні аспекти

Алла Сіленко. “Електронна Україна”

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Микола Рибачук, Олег Білоус. Проблема реституції церковного майна

ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

Сергій Кисельов. Міра свободи індивіда в державі

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Ольга Зернецька, Павло Зернецький. PR-маніпуляційний вплив.  Комунікативна теорія і практика

СУЧАСНІСТЬ І МИНУЛЕ

Євгенія Петракова. Традиції українського “ринку влади”

АСПЕКТИ  ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Максим Кравчук. Проблеми досліджень міжнародних відносин

Іван Шаблінський. Конструктивна  взаємодія (в контексті соціологічних поглядів  П. Сорокіна)

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Олег Горенко. Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС

Марія Мілова. Роль виборів у політичних процесах сучасної Болгарії

ІНФОРМАЦІЯ

Причорномор’я: засади сталого розвитку

Соціально-психологічний вимір демократизації

Держава і громадянське суспільство