Політичний менеджмент. № 3. 2011.

Політичний менеджмент. № 3. 2011.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2011. – № 3. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Василь Кремень, Василь Ткаченко. Мігранти: в чужій далекій стороні

Лариса Нагорна. Фарватери й підводні рифи мультикультуралізму

ПОЛІТИЧНА ФУТУРОЛОГІЯ

Микола Михальченко. Європа і Євразія 2050 року: результат цивілізаційної взаємодії

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Дмитро Неліпа. Специфіка системного аналізу як методу політології

Віктор Рубанов. Взаємообумовленість кількісних і якісних методів і процедур політичної аналітики

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Олена Кіндратець. Особливості формування почуття патріотизму в Україні

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Тетяна Андрійчук. Громадські ради як інструмент участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олег Траверсе. Інститут політичного лідерства/керівництва в Україні

Ігор Дебенко. Символізація політики: неоінституційно-когнітивний підхід

Анна Білівітіна. Символічна складова реклами у політичному маркетингу

Світлана Боєва. Вплив позапарламентських рухів на політичний розвиток суспільства

ПАРТОЛОГІЯ

Катерина Меркотан. Квазісистемність української багатопартійності

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Наталія Карпенко. Українська національна ідея: чи можливий Імідж, якщо немає Місії?

Ольга Брусиловська. Ідеологічна трансформація країн Південно-Східної Європи: наростання націоналістичної хвилі?

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Вадим Караваєв. Конституювання державної політики національної ідентичності в контексті забезпечення національних інтересів

РЕГІОНАЛІСТИКА

Володимир Шедяков. Розвиток регіональної складової ефективного соціального управління

Тетяна Панченко. Регіональна структура країн Європи: спроба типологізації

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Сергій Чирков. Військова операція НАТО в Афганістані: вихід за межі традиційної зони відповідальності

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Наталія Латигіна. Джерела сучасної демократії

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Валерій Бебик. Феномен місцевої демократії