Політичний менеджмент. № 4-5. 2012.

Політичний менеджмент. № 4-5. 2012.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2012. – № 4-5. – 316 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Оксана Гаєвська. Деякі методологічні міркування щодо національних проектів розвитку України

Тетяна Стародуб. Особливості використання конструктивістської методологічної парадигми для дослідження міжнародного регіоналізму

Віктор Рубанов. Політичний аналіз як базовий інструмент  системного дослідження політики

Ніна Ржевська. Парадокси становлення політичної експертизи

Мирослав Беззуб’як. Джерела політичного пізнання. Теорія науки і політологія

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Тетяна Андрійчук. Сучасна демократія: проблеми та перспективи розвитку

Юрій Шведа. Чи не є „закон диспаритету” М. Дюверже „розетським каменем” української партології?

Дмитро Коротков. Зміна політичних еліт у контексті парламентських виборів в Україні (1998-2007 рр.)

Василь Климончук. Політична участь громадян України як вияв антропологічного виміру свободи

Дмитро Арабаджиєв. Громадський моніторинг: структура, функції,  завдання

Євген Перегуда. Про розвиток політичних механізмів взаємодії загальнодержавних та місцевих органів виконавчої влади (середина 1990-х-початок 2000-х рр.)

Андрій Бульвінський. Проблеми партійної системи сучасної України

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Олег Рудакевич. Діалектика етнічної та політичної націй у поліетнічній державі

Олена Яковлєва. Особливості дії фактору багатомовності у мовному просторі України

Андрій Мішин. Пріоритетні напрями стратегії реформ: нові можливості для державної молодіжної політики

Михайло Требін. Армія і політика: історична ретроспектива взаємодії

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Сергій Рудницький. Політичне і соціальне у потребах: проблеми взаємозалежності і співвідношення

Олена Кузнєцова. Вплив політичної комунікації на формування регіональної ідентичності

Віра Дабіжа. Політичні комунікації: аспекти розвитку

Наталія Пашина. Концепт політичної ідентичності в українській політичній науці

Анастасія Гордієнко, Інна Юріна. Стратегії мультикультурної політики у суспільно-політичному дискурсі

Наталія Дзюба. Гендерна складова політичного дискурсу: проблеми паритетності в передвиборчих програмних документах

ПОЛІТИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА

Микола Борисов. Електоральна і партійна конкуренція в Росії та в Україні: результати трансформації правил гри

Ірина Мельник. Порівняльний аналіз законодавчої бази електоральної участі України та Федеративної Республіки Німеччина

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Сергій Сірий, Юлія Турченко. Інформаційна політика України доби глобалізації: теоретичний аналіз

Микола Примуш,  Юрій Коваль. Інформаційні технології як засіб впровадження європейських стандартів політики в Україні на місцевому рівні

Ольга Зернецька. Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа конгломератів

Олександр Семченко. „М’яка сила” держави як потенціал іміджу  України

ГЕОПОЛІТИКА

Ілля Заводовський. Китай як новий геополітичний гравець в Центральній та Східній Європі  (на прикладі cтосунків з Україною та Білоруссю)

Ольга Васильченко. Методом спроб і помилок: стратегічний союз Японії та США на шляху до вирішення проблем безпеки у Східній Азії

Юлія Седляр. Міжнародні санкції проти Сирії  у контексті національних інтересів Росії і Китаю

Костянтин Мурза. Національна ідентифікація як домінантний чинник сепаратизму (на прикладі Балканського півострову)

СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Сергій Полтавець. Боротьба гетьмана П. Дорошенка з опозицією у висвітленні „Історії Русів” та козацьких літописах

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Валерій Корнієнко. Інформаційне суспільство: аналіз зарубіжних концепцій