Політичний менеджмент. № 5. 2005.

Політичний менеджмент. № 5. 2005.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2005. – № 5. – 186 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Фелікс Рудич. Геополітичний вимір президентських виборів 2004 року.

Ірина Павленко. Правовий статус опозиції.

Вадим Богайчук. Політика і армія: проблеми взаємозв’язку.

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Олександр Фісун. Типології політичних систем: основні підходи.

Лариса Лойко. Типологічне позиціювання національних організацій в інституціональній структурі громадянського суспільства.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Алла Сіленко. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції.

Олексій Голобуцький. Концепція електронного урядування і сучасні потреби України.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Сергій Червонописький. “Афганська проблема” і політичний волюнтаризм.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Ніна Нижник, Людмила Пашко. Управлінська культура: теоретичне поняття чи  управлінська поведінка?

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Олександр Лисенко. Кабінет Міністрів України: становлення і функціонування (1990 – 1995 рр.).

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Віталій Карнаух. Принципи організації публічно-владних відносин у місцевому самоврядуванні.

ПРАВОВА КУЛЬТУРА

Володимир Носков, Анатолій Кальянов, Ольга Єфросиніна. Правосвідомість у соціально-політичному розвитку людини.

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Микола Дмитренко. Особливості сучасної української політичної культури: проблема визначення.

ГЕОПОЛІТИКА

Марина Шульга. Поняття геополітичного образу в сучасній російській геополітиці.

Кирило Галушко. Системні чинники самовідновлення близькосхідного конфлікту.

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Аліна Бабієва. Політичне насилля: теоретичний аспект.

ПОСТАТІ

Михайло Нагорняк. Томаш Гаррі Масарик про державотворчі процеси в Україні в першій половині XX століття.