Політичний менеджмент. № 5. 2007.

Політичний менеджмент. № 5. 2007.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2007. – № 5. – 190 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Джордж Ф. Бішоп. Ілюзія громадської думки: факт і артефакт в американських опитуваннях

Едуард Золотухін. Політичний маркетинг: багатозначність поняття

Вікторія Полянська. Політичний стиль як явище світ-естестики і світ-політики

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олег Траверсе. Історіографічні аспекти вивчення проблеми політичного лідерства

Тетяна Ткаченко. Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту

Михайло Гордієнко. Процес еволюції та політичні перспективи ідеології консерватизму

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Вікторія Петренко. Політична мова як предмет наукового дослідження

Олександр Трухачов. Принцип зворотного зв’язку в українській політичній комунікації

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Валерій Бортников. Соціокультурний вимір політичної участі

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Тарас Матвійчук. Соціальні реалії в політологічній тематиці

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Оксана Герасимова. Держава та мова в контексті процесів глобалізації

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Андрій Костирєв. Ціннісна комунікація як умова консолідації української нації

Світлана Бойко. Етнократія як суспільно-політичне явище

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Андрій Нальотов. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість

ГЕОПОЛІТИКА

Марина Шульга. Геополітичні виміри української євроінтеграції в уявленнях російських науковців

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дмитро Дубов. “М’яка” десуверенізація країн-членів Європейського Союзу

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ігор Авдошин. Адміністративно-правовий режим діяльності військових аташе на території держав акредитації

ПОСТАТІ

Тетяна Бевз. Політика як наука в рецепції Олександра Строніна

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Лариса Кочубей. Комунікативна природа ціннісних ідей парламентаризму

Анатолій Пахарєв. Ідеї державності у працях українських мислителів кінця XVI – середини XVIII століття