Політичний менеджмент. № 59. 2013.

Політичний менеджмент. № 59. 2013.

Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 59. – 244 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Петро Мироненко. Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління

Юрій Шайгородський. Синдром політичної прокрастинації: причини і наслідки

Ясміна Короход. Теоретичні аспекти розуміння політичного конфлікту

Олег Масюк. Соціальні сподівання: аксіологічний аспект

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Володимир Шедяков. Співвідношення соціальних вимірів історічного процесу

Віталій Лебедюк. Типологія партійних систем: минуле та сьогодення

Елена Гросфельд. Цивилизованный лоббизм как антикоррупционная технология

Дмитро Арабаджиєв. Використання методу case-study в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом (на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 року)

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Микола Недюха. Правова ідеологія українського суспільства: інноваційний потенціал процесу соціальних змін

Наталія Ротар. Етнонаціональний вимір політичних ідентичностей у локальних спільнотах: чернівецький приклад

Мирослав Беззуб’як. „Громадянське суспільство”: аналітичний концепт чи реальність?

Тетяна Андрійчук. Громадянське суспільство і держава як суб’єкти демократичного процесу

Кирило Євсеєв. Мовна ситуація й історична пам’ять в Україні: чинники символізації

Олег Боднарчук. Політична взаємодія в комунікативному просторі

МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ

Сергій Кононенко. Теоретичні передумови розуміння сучасної багатополярності

Антоніна Буравкова. Американсько-китайські відносини в постбіполярну епоху: глобальний і регіональний вимір

Ніна Ржевська. Стратегічна аналітика в США та Україні: ґенеза становлення та сучасний стан

Наталія Конон. Національні неурядові організації як інструмент глобальної політики