Політичний менеджмент. № 6. 2006.

Політичний менеджмент. № 6. 2006.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2006. – № 6. – 190 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Володимир Євтух. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний аспект.

Микола Михальченко, Юрій Шайгородський. Цивілізаційна чи ціннісна розколотість України?

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Марія Кармазіна. Партійний вимір російського націоналізму в Україні.

Юрій Паніч. Національна свідомість українських громадян в сучасних умовах.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Едуард Афонін, Андрій Мартинов. Історична місія сучасного авторитаризму.

Олена Кіндратець. Деякі аспекти формування сталої демократії.

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Любов Півнева. Політична і популярна культури як предмет політологічного аналізу.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Володимир Клименко. Проблеми військово-соціального управління: кадрова політика у Збройних Силах України.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Олена Демченко. Діяльність груп інтересів в Україні.

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Олена Романова. Релігійний компонент в системі освіти: підходи до державного регулювання.

Вікторія Туренко. Роль релігії і віри в суспільному розвитку.

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Валерій Бебик. Політичний менеджмент глобальної інтелектуальної сфери.

Віктор Пироженко. Національна консолідація в умовах обмеження державного суверенітету.

Сергій Біляцький, Наталія Ярова. Соціальні наслідки зростання населення Землі.

УКРАЇНА І СВІТ

Оксана Митрофанова. Польща як стратегічний партнер України.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Костянтин Вітман. Концепція державної національної політики Республіки Молдова.

ПОСТАТІ

Федір Медвідь. Політико-правова доктрина Івана Франка.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Зростання політичної активності молоді як суттєвий чинник вдосконалення партійної системи.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Віктор Андрусів. Суспільна ідея та соціо-комунікація в добу української незалежності.