«Політичний менеджмент» №6 – 2009.

«Політичний менеджмент» №6 – 2009.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 6. – 186 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Микола Михальченко. Українська мрія та національна ідея: ґенеза, взаємодія

Лариса Нагорна. Політична культура і культура політики: етичні аспекти

ТЕОРІЯ

Віталій Кривошеїн. Демаркація політичних ризиків для суб’єктів політичної і неполітичної діяльності

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Віктор Рубанов. Політичний аналіз і аналіз політики: загальне й особливе

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Людмила Галаган. Організаційні засади взаємодії парламенту і уряду в контексті політичної реформи в Україні

Олексій Титаренко. Методологічні підстави зміни змісту освіти

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Федір Саганюк, Ігор Романов, Олексій Соловей. Проблеми розвитку Воєнної організації держави

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Михайло Багмет, Віталій Ханстантинов. Політичні меседжі в передвиборчій боротьбі в Україні

ПАРТОЛОГІЯ

Лілія Хорішко. Регіональний аспект формування іміджу політичних партій

ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

Володимир Кулик. Тематична і жанрова структура українського газетного дискурсу

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Наталія Кононенко. Російська матриця: алгоритм згортання елітного плюралізму для пострадянського простору

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Надія Єфимищ. Суб’єктність етнічної спільноти комі та питання мовної політики у дискурсі 1990-х років

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

Марина Майор. Законодавчі засади інституалізації гендерної рівності в Україні

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУПІЛЬСТВО

Марина Табакова. Тенденції політичної Інтернет-комунікації в період світової фінансової кризи

ГЕОПОЛІТИКА

Андрій Бредіхін. Проблема краю Косово і Метохії як передумова формування нових принципів міжнародних відносин

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Вікторія Шібель. Миротворчий процес: методологічні аспекти дослідження

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Олег Козерод. Історіографія проблеми боротьби з тероризмом (2007 – 2009 роки)

Віталій Коцур. Тероризм і засоби масової інформації: межа об’єктивності і мас-медіального продовження терактів

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Олександра Рубанець. Куди прямуєш, Україно?