Політичний менеджмент. № 6. 2011.

Політичний менеджмент. № 6. 2011.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2011. – № 6. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Валерій Бебик, Олег Агарков. Політичний менеджмент суб’єктів соціально-політичного маркетингу

Віталій Кривошеїн. Зміст і співвідношення понять «політичний ризик» і «ризик країни»

Світлана Денисюк. Толерантність у просторі політичної комунікації: від теоретичних основ до практичного втілення

Марина Остапенко. Політичний плюралізм: багатогранність змісту

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Ніна Ржевська. Політичне та стратегічне прогнозування: суть і ознаки

Дмитро Неліпа. Застосування технологій кореляційного та регресійного аналізу при здійсненні системного аналізу в політології

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ

Микола Михальченко. Чи чекає соціальний вибух Україну найближчим часом?

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

В’ячеслав Соколов, Іван Шевчук. Дві іпостасі електронного уряду

Оксана Гречко. Концептуальні засади державної міграційної політики України

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Олег Траверсе. Політичне лідерство у процесі українського державотворення: реалії та перспективи

Світлана Бойко. Політичне лідерство в Україні: генезис і динаміка розвитку

Іван Луцький, Олександр Васильєв-Мюллер, Уляна Лукач. Політико-правовий ракурс гендерної асиметрії в Україні

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Олександр Городецький. Глобальність як системна ознака інформаціонального суспільства

Руслан Ключник. Сепаратизм як світова мегатенденція сучасності

Тетяна Семигіна. Транснаціональна демократія і охорона громадського здоров’я

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Олег Рудакевич. Засади типології національної політичної культури

Юрій Шайгородський. Динаміка економічних цінностей в умовах ринкових трансформацій

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Ігор Романенко, Федір Саганюк, Валерій Кулагін. Актуальні проблеми участі України в створенні європейської протиракетної оборони

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Валерія Авраменко. Еволюція північноатлантичної політики Франції від Ф. Міттерана до Н. Саркозі

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Сергій Телешун. Системний аналіз у політології

Володимир Головченко. Українське владознавство: історія та перспективи розвитку

Галина Зеленько. Політичні знання чи політична наука?

Юрій Смольніков. Про політику і політологію студентам-іноземцям

Микола Недюха. Авторська наука у підручниковій інтерпретації:спроба рецензування непересічного видання