Політичний менеджмент. Спецвипуск. 2010.

Політичний менеджмент. Спецвипуск. 2010.

Політичний менеджмент. Спецвипуск : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2010. – 178 с.
ISSN 2078-1873

ЗМІСТ

Політичний режим і народовладдя в Україні: проблема взаємовідносин

Фелікс Рудич. Політичний режим і народовладдя в Україні: тенденції становлення

Анатолій Пахарєв. Пострадянські політичні режими: між авторитаризмом і демократією

Микола Головатий, Сергій Логвиненко. Політична толерантність як засіб національної консолідації українського соціуму

Лариса Кочубей. Політичний режим Франції: особливості становлення і розвитку

Юрій Ганжуров. Роль політичних комунікацій у формуванні громадянської свідомості

Юрій Шайгородський. Ідеологія, міфологія і символізація політичного простору

Андрій Кудряченко. Політичні режими у країнах Західної Європи: загальне і особливе

Пантелимон Варзарь. Теоретичні основи концепцій розбудови громадянського суспільства у пострадянських країнах

Руслан Бахтиєв. Особливості політичного режиму Туркменістану

Галина Зеленько. Трансформація політичних режимів у країнах Вишеградської групи

Наталія Кононенко. Формування нових суб’єктів політичного процесу в Російській Федерації (1990 – 2010 роки)

Ростислав Балабан, Ксенія Квітка. Електронна влада: приклад Естонії для України

Едуард Щербенко. Правова держава і громадянське суспільство: від  інституціоналізації до інтеріоризації

Катерина Меркотан. Демократія  як політичний і психологічний компроміс сучасності

Тетяна Ляшенко. Некомерційні організації та органи місцевого самоврядування як прояв народовладдя

Олександр Дудник. Роль президента Казахстану в розбудові „азіатської моделі” демократії

Ігор Черінько. Парламентарні монархії Європи як різновид політичного режиму

Світлана Брехаря. Влада і бізнес в умовах дефектних і конституційно-правових демократій: проблеми взаємодії

Валентина Опанасюк. Раціональність демократії: від теорії до практики