Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми

Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми

Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми : монографія. Вид. 2-ге, доп. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 704 с. Авторський колектив: Майборода О. М. (керівник авторського колективу), Бевз Т. А., Войналович В. А., Горбатюк М. В., Зеленько Г. І., Калакура О. Я., Кармазіна М. С., Кондратенко О. Ю., Коцур В. В., Кочубей Л. О., Ляшенко О. О., Ніколаєць Ю. О., Новородовський В. В., Рафальський О. О., Рябчук М. Ю., Самчук З. Ф., Шайгородський Ю. Ж., Шаповал Ю. І.
ISBN 978-966-02-9971-9

ЗМІСТ

 Передмова (Рафальський О. О.)

Частина І. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Розділ 1. Детермінанти політичного процесу в сучасній Україні (Самчук З. Ф.)

Розділ 2. Зовнішня політика України (1991–2021) (Кондратенко О. Ю.)

Розділ 3. Траєкторія трансформації політичного режиму в Україні: демократія vs олігархічна клановість (Зеленько Г. І.)

Розділ 4. Особливості трансформації політичної системи України (1991–2021) (Бевз Т. А.)

Розділ 5. Евристика і реальність у функціонуванні політичних режимів в Україні (Майборода О. М.)

Розділ 6. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 – початок 2020 рр.) (Кармазіна М. С.)

Розділ 7. Розвиток громадянського суспільства та проблема „дефіциту демократії” (Шайгородський Ю. Ж.)

Розділ 8. Електоральна історія незалежної України (Ляшенко О. О.)

Розділ 9. Реформа місцевого самоврядування в Україні: спроби, прорахунки, досягнення (1991–2020) (Горбатюк М. В.)

Частина ІІ. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Розділ 10. Подолання колоніальної травми у пострадянській Україні: амбівалентний досвід (Рябчук М. Ю.)

Розділ 11. Україна у 2014–2020 роках: запізніла декомунізація (Шаповал Ю. І.)

Розділ 12. Історична політика в Україні (1991–2021) (Ніколаєць Ю. О.)

Розділ 13. Політична комунікація як чинник суспільного розвитку (Кочубей Л. О.)

Розділ 14. Етнополітична ситуація в Україні у контексті сучасних зовнішньополітичних викликів (Коцур В. В., Новородовський В. В.)

Розділ 15. Суспільно-політичний контекст динаміки етноконфесійних процесів в Україні (Войналович В. А.)

Розділ 16. Етнополітична складова національної єдності (Калакура О. Я.)

Післямова (Рафальський О. О.)

Текст монографії (PDF)