Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми

Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми

Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 704 с.
ISBN 978-966-02-9621-3

Статтями, вміщеними у збірник, охоплено найбільш вагомі питання політичного розвитку України за часи незалежності. Розглянуто проблеми, пов’язані із вибором загального стратегічного курсу держави, з трансформацією суспільно-політичного устрою, з етнополітичною і духовною еволюцією українського соціуму. Для науковців, викладачів, студентів, для всіх хто, проявляє увагу до проблем національного розвитку.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова 

  1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

1.1. Самчук З. Ф. Залежна незалежність: детермінанти політичного процесу в сучасній Україні

1.2. Леонтьєв І. О., Самчук З. Ф. Державна незалежність України у дзеркалах і задзеркаллях цивілізаційного вибору

1.3. Кондратенко О. Ю. Зовнішня політика України 1991–2021 рр.

  1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

2.1. Зеленько Г. І. Траєкторія трансформації політичного режиму в Україні за роки незалежності: демократія vs олігархічна клановість

2.2. Бевз Т. А. Особливості трансформації політичної системи України (1991–2021 рр.)

2.3. Майборода О. М. Евристика і реальність у функціонуванні політичних режимів в Україні

2.4. Кармазіна М. С. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 – початок 2020 рр.)

2.5. Шайгородський Ю. Ж. Розвиток громадянського суспільства та проблема „дефіциту демократії”

2.6. Ляшенко О. О. Електоральна історія незалежної України

2.7. Горбатюк М. В. Реформа місцевого самоврядування в Україні: спроби, прорахунки, досягнення (1991–2020 рр.)

  1. ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

3.1. Рябчук М. Ю. Подолання колоніальної травми у пострадянській Україні: амбівалентний досвід

3.2. Шаповал Ю. І. Україна у 2014–2020 роках: запізніла декомунізація

3.3. Ніколаєць Ю. О. Історична політика в Україні у 1991–2021 рр.

3.4. Коцур В. В., Новородовський В. В. Етнополітична ситуація в Україні у контексті сучасних зовнішньополітичних викликів

3.5. Войналович В. А. Суспільно-політичний контекст динаміки етноконфесійних процесів в Україні