Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) / Аналітична доповідь.

Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) / Аналітична доповідь.

Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 304 с.
ISBN 978-966-02-8179-0

Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи у темі «Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.)». У доповіді розглянуто особливості, суперечності, прорахунки політичних процесів у розвитку Автономної Республіки Крим впродовж 1991 – 2014 рр., виокремлено «слабкі місця» державної політики щодо регіону: проаналізовано підстави виходу Криму за межі правового поля України; досліджено конфліктогенність регіону; визначено ключових суб’єктів політики та проаналізовано їхню участь у політичних процесах; показано взаємодію політичних структур в АРК; виокремлено вплив нелегальних політичних акторів на політичну ситуацію в регіоні; визначено форми перетворення інтересів і вимог населення в управлінські рішення; окреслено способи включення суб’єктів у відносини центру і регіону; простежено прорахунки в етнічній, релігійній та інформаційно-безпековій політиці щодо російського націоналізму і сепаратизму.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Становлення та трансформація політичної влади в Автономній Республіці Крим (1991-початок 2014 рр.). М. Кармазіна

Розділ 2. Партії як суб’єкти політичного процесу в Автономній Республіці Крим (1991-2002 рр.). В. Яремчук

Розділ 3. Особливості та суперечності участі партій у політичному процесі в АРК на початку ХХІ ст. Т. Бевз

Розділ 4. Вплив нелегальних політичних акторів на політичну ситуацію у регіоні. М. Горбатюк

Розділ 5. Кримські татари: ідейні пріоритети та форми політичної участі. В. Нападиста

Розділ 6. Російський націоналізм в Автономній Республіці Крим: виклики української державності. Н. Ротар

Післямова. В. Яремчук

Рекомендації