Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси. Збірник наукових праць

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси. Збірник наукових праць

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси. Збірник наукових праць / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. ІПіЕНД НАН України, 2018. – 478 с.
ISBN 978-966-02-8821-8

Збірник містить аналіз функціонування політичних механізмів, покликаних забезпечити реалізацію стратегії реформування українського суспільства відповідно до його євроінтеграційної мети. Аналізом охоплено ключові суспільні сфери, де питання ефективності механізмів реформування є особливо актуальним – інституційна оптимальність політичної системи країни, політичні та управлінські аспекти здійснюваних реформ, ціннісні зміни у суспільстві відповідно до європейських цивілізаційних критеріїв.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Від упорядників

Розділ 1. Інституційні механізми реформування суспільства

Роль політичних механізмів у реформуванні суспільства: концептуальні засади (З.Ф. Самчук)

Подолання кризи інституційної довіри як передумова розвитку соціального капіталу (Г.І. Зеленько)

Політичні партії в Україні як чинник дестабілізації держави і суспільства (М.С. Кармазіна)

Протестний потенціал українського суспільства: ризики і шляхи нівелювання (Р.В. Балабан)

Розділ 2. Політичні та управлінські аспекти українських реформ

Особливості здійснення суспільно-політичних реформ в Україні (Ю.Ж. Шайгородський)

Механізми реалізації процесів децентралізації в Україні (Т.А. Бевз)

Перспективи впровадження механізмів соціального партнерства: парадигма побудови суспільної соціальної держави (Т.М. Ляшенко)

Політичні засади суспільної консолідації (С.Ю. Римаренко)

Особливості комунікативних стратегій та інструментів просування реформ в Україні (В.О. Ковалевський)

Інформаційний супровід політичних реформ в Україні (В.В. Бушанський)

Інформаційно-комунікативні впливи в українській політиці: механізми захисту українського інформаційного поля (Л.О. Кочубей)

Етнонаціональна складова консолідації суспільства (О.Я. Калакура)

Етнополітичні чинники формування спільної громадянської ідентичності в контексті політики консолідації українського суспільства (О.В. Кривицька)

Розділ 3. Ціннісні зміни в сучасному українському суспільстві

Політичний інструментарій формування цінностей, що об’єднують українців (Н.В. Кононенко)

Ціннісні орієнтири як фактор суспільної консолідації (Ю.М. Поліщук)

Політика пам’яті як механізм консолідації суспільства: український досвід (Ю.І. Шаповал)

Формування культури пам’яті про жертви Голокосту в сучасній Україні: суспільно-політичні виклики і перспективи (А.Ю. Подольський)

Історична пам’яті про Другу світову війну у контексті загроз державотворенню (Ю.О. Ніколаєць)