Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія]

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія]

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 448 с.
ISBN 978-966-02-7083-1

У монографії досліджуються сучасний політико-ідеологічний процес в українському суспільстві. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних джерел розкривається історичний шлях об’єктивних і суб’єктивних факторів становлення, розвитку й утвердження політичного устрою незалежної Української держави. В книзі визначені передумови формування демократичної влади, взаємовідносин політичного режиму і народовладдя, утвердження консолідаційної ідеології, становлення української політичної нації. Політико-ідеологічний процес сучасної України порівнюється з подібними модернізаційними трансформаціями в країнах СНД, Балтії та Європи. Робота розрахована на науковців-суспільствознавців, студентів та усіх тих, хто цікавиться політичними проблемами сучасної України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

Передмова

Розділ І. Історичні фактори становлення Української держави

1.1. Історичний шлях, об’єктивні і суб’єктивні передумови становлення Української держави

1.2. Проблема ідейно-політичного об’єднання українського суспільства на шляху до власної державності

Розділ ІІ. Двадцять років незалежності України

2.1. Політична воля та почуття права в контексті законотворення

2.2. Україна в контексті основних комунікацій державотворення (або яку державу ми будуємо)

2.3. Державний суверенітет України: виклики і загрози

2.4. Соціально-економічні фактори безпеки України

2.5. Творення засновків політичної мови в сучасній Україні

2.6. Влада і бізнес

Розділ ІІІ. Сучасні виклики, що постали перед владою

3.1. Становлення ефективно діючих владних структур

3.2. Формування політичної нації, консолідаційної ідеології

3.3. Утвердження інноваційно-технологічної моделі сучасної економіки

3.4. Стратегія зовнішньополітичної діяльності

Розділ IV. Загальне й особливе в процесі становлення держав у країнах СНД і Балтії

4.1. Росія: історичний досвід і сучасність. Специфіка російської ідеологічної парадигми

4.2. Формування державності в країнах Центральної Азії: ідеологічний аспект

4.3. Держави Закавказзя: авторитарні тенденції політичних режимів

4.4. Країни Балтії

Розділ V. Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів політичної модернізації в країнах Центрально-Східної Європи

5.1. Консоціальна політика у сфері політичної інституціоналізації

5.2. ЄС як фактор модернізаційного процесу в країнах ЦСЄ

5.3. Проблеми досягнення політичного консенсусу в країнах ЦСЄ

5.4. Політико-ідеологічний процес в Угорщині на сучасному етапі

Розділ VI. Досвід утвердження державного устрою в країнах Західної Європи

6.1. Німецька Європа чи європейська Німеччина,

6.2. Франція: національна ідентичність та стан модернізації політичного режиму країни

6.3. Велика Британія: особливості парламентського устрою

6.4. Швейцарія: федералізм, багатомовність, етнічне та культурне різноманіття

Післямова