Полтавець С.В. “Українська політична думка середини XVII століття”

Полтавець С.В. “Українська політична думка середини XVII століття”

Полтавець С.В. Українська політична думка середини XVII століття / за редакцією В.В. Кривошеї / - К., Світогляд, 2009, - 170 с + ілюстрації 4 с
ISBN 978-966-8837-14-2

Пропонована книга є спробою комплексного дослідження особливостей вітчизняної політичної думки середини XVII століття. Розглядається внутрішні та зовнішньо - політичні фактори формування ідеології українського козацтва.

Розрахована на студентів, аспірантів, науковців, усіх хто цікавиться українською політичною історією.

ЗМІСТ

Розділ I.   Народ як суб’єкт генерування політичних ідей

1.1   Світоглядні, морально-етичні орієнтації та їх вплив на формування політичної думки

1.2   Особливості політичного менталітету часів національної революції середини XVII ст..

Розділ II.   Українське політичне буття та політичне мислення першої половини XVII ст..

2.1   Політичні процеси та їх вплив на становлення української політичної свідомості та політичної думки.

2.2   Роль української шляхти у формуванні політичної свідомості та політичної думки

2.3   Політичні орієнтації полемічної літератури, представників українського Відродження та Реформації

2.4   Світоглядні орієнтації та становлення політичної ідеології українського козацтва.

Розділ III.   Основні політичні ідеї та концепції в політичній думці на початку Української національної революції середини XVII ст..

3.1   «Руська ідея» в українській політичній думці

3.2   Погляди на державу та політику.

3.3   Державотворча концепція Богдана Хмельницького

 Висновки

 Література