Помилування не просив… Доля Юліана Бачинського: Документи. Матеріали. Публікації

Помилування не просив… Доля Юліана Бачинського: Документи. Матеріали. Публікації

Помилування не просив... Доля Юліана Бачинського: Документи. Матеріали. Публікації / Упоряд.: Ю. Шаповал, О. Якубець; заг. ред. Ю. Шаповал; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.Кураса; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 264 с.
ISBN 978-966-02-9225-3

У видання увійшли унікальні і недоступні раніше документи з архівів комуністичної спецслужби, що розкривають долю Юліана Бачинського(1870-1940). Громадський та політичний діяч, блискучий публіцист, автор знаменитої книжки « Україна Irredenta» (1895), що обґрунтовувала необхідність створення Української незалежної держави, колишній дипломат УНР, він наприкінці 1933 року разом з дочкою Оленою приїздить до Харкова. Розпочавши працювати у редакції «Української радянської енциклопедії», Ю. Бачинський не підозрював, що доля невдовзі кардинально зміниться… Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією.

Завантажити повну версію