Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с.
ISBN 978-966-02-5663-7

Пропонована  Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім..І.Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Доповідь I.   Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов

ЗМІСТ

Вступ

Розділ I.   Політика реформ як поєднання політичних економічних та ідеологічних технологій соціальних перетворень

Розділ II.   Суспільно-політичні чинники ефективності урядування

Розділ III. Фінансово-економічна криза в Україні: спроби подолання в умовах політичного протистояння

Розділ IV. Політико-комунікативні інструменти подолання кризових явищ

Висновки

Доповідь II.   Політична еліта України: сучасний стан і тенденції розвитку

ЗМІСТ

Розділ I.   Поняття політичної еліти

1.1.   Класичні концепції

1.2.   Сучасні теорії еліт

Розділ II.  Природа, теоретичні засади та розвиток політичного лідерства в умовах державної незалежності України

2.1.   Сучасні концепції політичного лідерства

2.2.   Інститути політичного лідерства в сучасній Україні: здобутки та проблеми

Розділ III. Політична еліта: її місце і роль в утвердженні Української держави

3.1.   Політична еліта, передумови формування, політична філософія

3.2.   Політична еліта, народовладдя, інститути громадянського суспільства: можливості та реальність

Висновки

Доповідь III.   Партії, державний апарат і влада в Україні: актуальні проблеми сьогодення в історичному дискурсі досвіду ХХ – початку ХХІ століть

Вступ

Розділ I.    Українські партії в політичних системах Російської та Австро-Угорської імперій

Розділ II.   Українські партії як найвпливовіший чинник державотворення революційної доби 1917-1920 рр.

Розділ III.  Сучасні політичні партії в структурі влади

Висновки

Доповідь IV.   Особливості суспільно-політичних трансформацій в Україні та Росії

Вступ

Розділ I.   Суспільні настрої та оцінки фінансово-економічної кризи громадянами Росії та України

Розділ II.   Самоідентифікація як складова державотворення в Росії та Україні

Розділ III.  Особливості самоідентифікації Росії

Розділ IV.  Проблеми самоідентифікації України

Доповідь V.   Культура національної пам’яті: європейський та український досвід

Історична пам’ять і європейські цінності (Замість вступу)

Розділ I.     Культура історичної пам’яті

Розділ II.    Навіщо переосмислювати минуле?

Історичне переосмислення. Історичні дослідження. Відкриття архівів. Історична правда і міфи. Юридичне переосмислення. Судове покарання злочинів проти людяності. Відшкодування жертвам злочинів. Люстрація як правовий інструмент переосмислення. Суспільне переосмислення.

Розділ III.    Міфологізація праісторії: протилежні наслідки псевдо патріотизму

Розділ IV.    Переосмислення тоталітарного минулого в Україні

Рекомендації

Доповідь VI.   Інструменталізація релігії в суспільно-політичному просторі України.

Вступ

 Розділ I.    Релігійний комплекс сучасної України: стан, динаміка, регіональна специфіка

Розділ II.    Політична участь релігійних організацій України в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні

Розділ III.   Етнонаціональний вимір інструменталізації релігії в суспільно-політичному простору сучасної України

Висновки