Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи».

Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи».

Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи». – К.:Либідь, 2007. - 112 с.
ISBN 978-966-06-0498-8

У монографії викладено основи теорії та аналізу виборчої системи, подано історичну ретроспективу виборчого права та виборчої практики. Автор здійснює порівняльний політологічний аналіз виборчого законодавства низки європейських країн і країн СНД. Узагальнено електоральний досвід сучасної України та результати парламентських перегонів доби незалежності. Досліджується виборча система як комплекс взаємодій політичних інституцій та як елемент виборчої системи. Здійснено спробу системного критичного аналізу виборчого законодавства України. У підготовці видання використано досвід реальних виборчих кампаній.

Для політологів, істориків, правознавців, викладачів і абітурієнтів, тих, хто аналізує та реформує виборче законодавство, цікавиться політологічною проблематикою.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1.   Становлення електоральної демократії

Інститут виборів у політичній системі суспільства

Порівняльний аналіз виборчого законодавства країн молодої демократії

Розділ 2.   Інститут парламентських виборів в Україні

Історичні передумови формування виборчої системи в Україні

Політична еволюція виборчого законодавства сучасної України

Розділ 3.   Електоральний процес в Україні

Суб’єкти електорального поля

Уроки парламентських виборів

Політичні уроки парламентських виборів

Післямова

Використана література

 

З питань придбання книги звертайтесь vash_advocat@ukr.net