Рафальський О. О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір

Рафальський О. О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір

Рафальський О. О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 400 с.
ISBN 978-966-02-8820-1

Монографія присвячена дослідженню етнополітичних складових консолідації українського суспільства. Розкривається методологічні та теоретичні засади дослідження процесів сучасних трансформацій з урахуванням особливостей розвитку етнонаціональної політики, практики її реалізації. Здійснено політологічний аналіз внутрішньо – та зовнішньополітичних впливів на етнополітичну ситуацію в Україні, визначено актуальні напрями суспільно-політичного розвитку в сучасних умовах.

Видання розраховане на науковців, які досліджують проблеми етнополітології та суспільно-політичні процеси в Україні. Книга може зацікавити аспірантів, студентів закладів вищої освіти, усіх, хто прагне оцінити актуальні події у політичній сфері та спрогнозувати їх розвиток.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ: СТАН РОЗВИТКУ Й ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

1.1. Виклики XXI століття і дискурс сучасної етнополітології

1.2. Українське суспільство в етнополітичному вимірі

1.3. Особливості розвитку та напрями консолідації української політичної нації

Розділ 2. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРАКТИКИ

2.1. Концепції етнополітичного розвитку України

2.2. Мовне питання в Україні: державна політика в освітній та культурній сферах

2.3. Політика національної пам’яті: засади та практики реалізації

Розділ 3. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ВПЛИВИ НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

3.1. Вплив Ради Європи та центральноєвропейських країн на етнополітичні процеси в Україні

3.2. Російський неоімперський дискурс – маніпуляція образами минулого й етнополітичною ситуацією в Україні

3.3. Суспільно-політичні процеси в Україні в умовах російсько-української війни

3.4. Російська агресія як чинник трансформації політики країн ЄС щодо України

Розділ 4. КОНЦЕПТ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

4.1. Уявлені образи національного минулого та майбутнього

4.2. Консолідаційний потенціал образу майбутнього України

Післямова