Рафальський О. О., Самчук З. Ф. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства

Рафальський О. О., Самчук З. Ф. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства

Рафальський О. О., Самчук З. Ф. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 688 с.
ISBN 978-966-02-8596-5

Сучасному суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість функціональних основ: дійсного та належного, маніфестованої мети та засобів її досягнення, безмежність інформаційних можливостей та безпрецедентна маніпульованість масовою свідомістю, усвідомлення особистісного розвитку як основного ресурсу поступального суспільного розвитку та повсюдне й повсякчасне нехтування потребами особистості на догоду всюдисущим вимогам кон’юнктури. Додатковий проблемний тиск на теперішній стан речей чинять фактори глобалізму й споживацтва: вони мимоволі змушують індивіда звикатися з думкою, що найкраща життєва стратегія – плисти за течією, тому зусилля варто витрачати лише на виявлення течії та її підводних рифів. Така спрощена світоглядна демаркація позначається буквально на всьому – починаючи від життєвої невибагливості пересічного індивіда й закінчуючи згубною інфантильністю політиків і управлінців під час прийняття доленосних суспільних рішень. Надія на порятунок жевріє завдяки накопиченому впродовж тисячоліть культурно-цивілізаційному капіталу, який завжди допомагає коректно визначити азимути життєдіяльності пріоритетів.

Цільовою аудиторією монографії є науковці, викладачі, політики, управлінці й загалом дослідники суспільства як багатоманітної системи.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА. ПІСЛЯ ГРОЗИ ПОВІТРЯ ЧИСТІШЕ

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ЗМІСТОВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ

1.1. Культурно-цивілізаційний вибір України: в пошуках ідеального балансу

1.2. Цивілізаційні альтернативи і перспективи запозичень: «за» та «проти»

РОЗДІЛ 2. ТРАНСІСТОРИЧНИЙ ФОРМАТ СУСПІЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

2.1. Суспільна ідентичність на терезах історії

2.2. Інтелектуальні жнива та інтелектуальні женці епохи глобалізації: проблема невідповідності

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СПОСОБІВ СПРИЙНЯТТЯ

3.1. Менталітет і стереотип як інструменти оперування соціальною дійсністю

3.2. Світоглядні рівні віддзеркалювання суспільства

РОЗДІЛ 4. СУСПІЛЬСТВО ЯК КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН

4.1. Людина: суверенна держава чи колоніальна територія соціуму?

4.2. Образ ефективної влади6 до питання про змістовні ознаки

РОЗДІЛ 5. ІДЕЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОПОТЕНЦІЮВАННЯ

5.1. Стереометрія ідеї: змістовна глибина та функціональна ширина

5.2. Аксіологічна критеріальність утілення ідеї

РОЗДІЛ 6. ГЕНЕАЛОГІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ

6.1. Інфляція ідентичності епохи постмодерну

6.2. Феномен етнічної ідентичності: особливості й закономірності

6.3. Змістовні маркери національної ідентичності

РОЗДІЛ 7. ЯКИМИ НИТКАМИ ЗШИТИ УКРАЇНУ?

7.1. Інтеграли ти диференціали генерування української національної ідентичності

7.2. Вгору сходами, що ведуть униз: від влади мови до мови влади

ПІСЛЯМОВА. ПОБАЧИТИ БЕРЕГ

ЛІТЕРАТУРА