Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991-2018 рр.)

Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991-2018 рр.)

Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991-2018 рр.) / За ред. М.С. Кармазіної Київ. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. 264 с.
ISBN 978-966-02-9054-9

Дослідження присвячене аналізу літератури з проблеми вивчення феномену політичних еліт в Україні як у цілому, так і на регіональному рівні у період з кінця 1991 – 2018 рр., і, зокрема, в таких областях, як Вінницька, Львівська, Полтавська, Сумська та Чернівецька.

Окремо охарактеризовано джерельну базу, емпіричний матеріал щодо функціонування регіональних еліт, подальший аналіз якого має сприяти критичному й неупередженому осмисленню проблематики.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Еліта а Україні: аналіз суспільно-політичного та наукового дискурсу. Марія Кармазана

Характеристика наукових досліджень щодо функціонування регіональних політичних еліт:

а) Сумщина. Тетяна Бевз

б) Вінниччини. Микола Горбатюк

в) Чернівецького регіону. Наталія Ротар

г) Полтавщини. Оксана Зорич

д) Львівщини. Аліна Ясінська

Аналіз емпіричної бази дослідження регіональних політичних еліт:

а) Сумщини. Тетяна Бевз

б) Вінниччини. Микола Горбатюк

в) Чернівецького регіону. Наталія Ротар

г) Полтавщини. Оксана Зорич

д) Львівщина. Аліна Ясінська