Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців.

Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців.

Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 344.
ISBN 978-966-02-8192-9

На основі використання широкого кола джерел у монографії аналізується формування, відтворення та циркуляція політичних ідентичностей у чернівецькій міській громаді. Окрему увагу приділено дослідженню кростемпоральної динаміки електоральних ідентичностей, соціокультурним вимірам процесів політичної ідентифікації та символічним структурам політичних ідентичностей мешканців міста Чернівці.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНІ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ В СТРУКТУРІ ЇЇ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ КІНЦЯ 80-Х – 1990 – Х РР.

1.1. Ідентифікаційний розрив з минулим: виборчі кампанії, опитування та референдуми 1989-1991 рр.

1.2. Конкуренція ідентичностей на виборах мера та місцевих органів влади у 1990-х рр.

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ У КРОСТЕМПОРАЛЬНОМУ ВИМІРІ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ЦИКЛІВ 2004-2015 РР.

2.1. Партійна самоідентифікація чернівецької громади в електоральному просторі під час парламентських виборів 2002-2014 рр.

2.2. Ціннісна самоідентифікація чернівецької громади на виборах Президента України

РОЗДІЛ 3. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ПРОЦЕСУ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ

3.1. Особливості та механізми політизації етнонаціональних ідентичностей громади

3.2. Конфесійні та мовні ідентичності у чернівецькій матриці політичних ідентичностей

3.3. Роль локального євроінтеграційного дискурсу в оновленні політичних ідентичностей громадян України

РОЗДІЛ 4. СИМВОЛІЧНІ СТРУКТУРИ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ

4.1. Символічна репрезентація політичних ідентичностей чернівецької громади: повернення минулого

4.2. Дискурс нових політичних свят у чернівецькій громаді

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ