Шаповал Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії.

Шаповал Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії.

Шаповал Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001. – 560 с.: іл..
ISBN 966-504-014-6

Побудована на основі вивчення недоступних раніше архівно-документальних джерел книжка містить розповідь про невідомі аспекти багатьох сторінок історії України у драматичному ХХ столітті. Автор, відомий і авторитетний український історик, аналізує події виходячи з того, що жодна з них не відбувалася поза людською діяльністю. Саме тому до книги включено статті про багатьох яскравих особистостей, долі яких у добу комуністичної диктатури склалися трагічно, а відтак правда про них приховувалася від широкого загалу десятиріччями. Використовуючи матеріали колишнього партійного та інших архівів, а також унікальні архіви ЧК – ГПУ – НКВД – КГБ, автор відтворює незнанні дотепер сторінки біографій цих діячів. Розрахована на професійних істориків, усіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

Микола Жулинський Світло із тоталітарного мороку. Про Юрія Шаповала та його книжку

Від автора

Частина перша

ТАЙНА АРХІВІВ

Політичний терор в Україні: 30 – 50 – ті роки (публікація німецького дослідник і роздуми довкола неї)

Стенограма і протокол ІІІ конференції конференція КП(б)У як джерело вивчення голоду 1931 – 1932 років і голодомору 1932 – 1933 років

Так «добивала» сіонізм

«Они чувствуют себя, как гости …» (над сторінками стенограми зустрічі Сталіна з українськими письменниками 12 лютого 1929 року)

Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку зі справою «Спілки визволення України»

«Золотий вересень» 1939 – го: як це було

Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета

Боротьба проти «безрідного космополітизму» і справа єврейського антифашистського комітету

Закрита доповідь М.Хрущова на ХХ з’їзді КПРС: мотиви, обставини появи, наслідки

Невже це було нещодавно? (про деякі партійні документи 60 – 70 – х років)

Частина друга

ЛЮДИНА В ІСТОРІЇ

Михайло Грушевський у дзеркалі справи – формуляра (як чекісти видобували інформацію про вченого)

Забутий Президент. Доля Кирила Осьмака

«Винним себе не визнаю …» (невідомі сторінки з біографії Юліана Бачинського)

Дмитро Ісаєвич: повернення в історію

«Належить до небагатьох вчених – славістів …» (життя і смерть Євгена Рихлика)

Микита Хрущов, Лазар Каганович і голод 1946 – 1947 років в Україні

Михайло Горбачов і Україна: штрихи до портрету ініціатора «перебудова»

Частина третя

ДЛЯ ЧОГО ПИШУТЬ ПРО РЕПРЕСІЇ

Комуністичний тоталітаризм та його образ у сучасних підручниках в Україні

Голоси з мазохістського гето

Частина четверта

ТЕЛЕІСТОРІЯ

Україна і Ленін: п’ять вечорів з вождем (нереалізований сценарій телесеріалу)

Фільм перший Самовизначення

Фільм другий Центральна Рада

Фільм третій Брест

Фільм четвертий «Украинские товарищи»

Фільм п’ятий Витоки

 

Фотоілюстрації

Про автора

Іменний покажчик