Щербенко Е. В. Пригадуваний ресурс. Момент відповідальності в українському політичному дискурсі перехідної доби (1985-2014 рр.)

Щербенко Е. В. Пригадуваний ресурс. Момент відповідальності в українському політичному дискурсі перехідної доби (1985-2014 рр.)

Щербенко Е. В. Пригадуваний ресурс. Момент відповідальності в українському політичному дискурсі перехідної доби (1985-2014 рр.) – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 248 с.
ISBN 978-966-02-9021-1

У монографії подано дослідження українського політичного дискурсу доби демократичного транзиту. За ключовий аспект аналізу обрано чинник поділеної відповідальності, який розглядається як імпліцитно закладений у конституційних засновках української політії. Зростання його ваги до вирішального значення у комунікаціях громадян у критичні моменти, якими постали загальнонаціональні рухи протесту 2004 і 2013-2014 рр., дозволяє виявити принципово важливу роль політичного дискурсу як носія інституційної пам’яті української громади доби демократичного переходу.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

  1. Політичний дискурс: межі парадигми

1.1. Вивчення політичного дискурсу: методологічна розвилка:

1.2. Момент відповідальності у політиці і опозиція «відкрите / закрите»

  1. Конституювання фігури автономного актора / мовця в суспільному дискурсі «перебудови»

2.1. Лібералізація загальносоюзного дискурсу на межі 1980-1990-х рр. (на матеріалі «Московських новостей»)

2.2. Від демократизації до Незалежності: український кейс (на матеріалі «Літературної України»)

  1. «Політичний акорд» і момент відповідальності. Дисбаланс формалізацій в українській політології: від здобуття Незалежності до Майдану (на матеріалі підручників з політології)

3.1. Реконструкція форми політичного:

а) Спільне благо

б) Політична автономія (політична істота)

в) Продуктивність форми політичного

г) Межі політичної форми

3.2. Пункти руйнування форми політичного в українському політологічному дискурсі

а) Корпоративний інтерес vs спільне благо

б) Нав’язування волі vs політична істота (автономія)

в) Руйнування меж політичної форми

  1. Емерджентний актор і мережі довіри. Два дискурси українського Майдану (2004 і 2013-2014 рр.)

4.1. «Ви ж давали присягу». Громадянська гідність на порядку денному – 2004

4.2. «Це шоу, створене гуртом». Українські мережі як творці «помаранчевого» дискурсу.

4.3. «Народилася нація». Українська уявлена спільнота між викликам інституціоналізації та консолідації

4.4. «Я крапля в океані». Майдан 2013-2014 рр. у світлі заперечної євроідентичності

Післямова

Додатки

Додаток 1. Помаранчева революція (нова акція)

Додаток 2. Ющенко: Прийшов час, друзі, розбивати по всьому Хрещатику  намети, готуватися до акцій протесту; Ющенко В.А. Виступ на засіданні Верховної Ради 22.11.2004 р.

Додаток 3. Адам Кшемінський, Марек Островський. Київська місія

Додаток 4. Майдан 18-20 лютого. Як усе було [Андрій Юркевич]