Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск : Соціокультурний розвиток Причорноморського регіону

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск : Соціокультурний розвиток Причорноморського регіону

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск: Соціокультурний розвиток Причорноморського регіону. – Київ; Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 160 с.

ЗМІСТ

Багмет М.О. Сучасні конституційні аспекти реформування публічної влади в Україні

Колісніченко Н.М. Визначення ролі «агентів знань» у підготовці суб’єктів політичної діяльності

Ташкова Ю.К. «Духовний» та «науковий» комунізм: вектори суспільного розвитку

Пономарьов С.Ю. Роль та місце політики позитивних дій у боротьбі з дискримінацією

Личко Т.М. Розв’язання конфліктів між органами державного управління та місцевого самоврядування

Палагнюк Ю.В. Діяльність Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі в Україні

Молчанова О.Б. Довіра і солідарність як чинники взаємодії громадянського суспільства та держави

Дерега В.В. Формування соціального захисту: європейські підходи та вплив глобалізації

Сорока С.В. Конституційна криза та альтернатива Основному Закону Європейського Союзу

Ярошенко В.М. Через громадську компетентність до зміцнення Конституції в незалежній Україні

Остапюк О.А. Залучення молоді до процесів державотворення в Україні

Богданова Н.О. Регіональні управлінські кадри як учасники трансформаційних процесів: професіоналізм або загрози некомпетентності

Міхель Д.О. Проблеми впровадження європейських стандартів у сучасній Україні

Євтушенко О.Н. Принципи взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування в контексті Європейської хартії місцевого самоврядування

Тишкун Ю.Я. Соціальний капітал як соціокультурний чинник раціоналізації державної бюрократії

Моспаненко І.В. Державна влада і місцеве самоврядування в роботах А. де Токвіля

Відомості про авторів