Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь

Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь

Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. 160 с.
ISBN 978-966-02-7861-5

Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи «Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації», що виконувалися в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2015 році. У ній здійснено узагальнений аналіз суперечностей ідентичностей у сучасній Україні (підстави, прояви, ризики); державно-правового забезпечення запобігання конфліктності й функціонування механізмів консолідації нації; соціально-економічних реалій як чинника посилення конфліктогенного потенціалу ідентичностей в Україні; демократичних цінностей як основи для консолідації нації; деструктивних релігійно-конфесіональних впливів; механізмів консолідації нації в умовах зміни конфігурації етнонаціональної «ідентифікаційної матриці» громадян України; громадянських організацій і політичних партій як інструментів нівелювання ідентифікаційних суперечностей і консолідації нації.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

 

Вступ (Авторський колектив)

Розділ 1. Суперечності ідентичностей у сучасній Україні: підстави, прояви, ризики (М. Кармазіна)

Розділ 2. Політика держави у сфері ідентичностей: аналіз правового забезпечення запобігання конфліктності й функціонування механізмів консолідації нації (Т. Бевз)

Розділ 3. Механізми громадянської консолідації нації в умовах зміни конфігурації етнонаціональної «ідентифікаційної матриці» громадян України (Н. Ротар)

Розділ 4. Цінності як детермінанти ідентичностей: виклики українського сьогодення (В. Нападиста)

Розділ 5. Громадянські організації й політичні партії як інструменти нівелювання ідентифікаційних суперечностей української нації (О. Зорич)

 

Висновки (Авторський колектив)