Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення

Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення

Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь. // За ред.. О.М.Майбороди. К.: ІПіНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012б – 64 с.
ISBN 978-966-02-6662-9

У науково-аналітичній доповіді виходячи із прийнятого у політичній науці розуміння категорії солідаризму аналізується стан суспільної солідарності в Україні у його морально-психологічних проявах, насамперед таких як гуманістичні цінності і довіра, оцінюється роль найбільш впливових суспільних акторів у солідаризації країни, розглядаються перспективи втілення ідеї солідарного суспільства в українській державі.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

1. Солідарність і солідаризм у науково-теоретичній і політико-практичній концептуалізації.

2. Стан суспільної солідарності в Україні

2.1. Спільна українська ідентичність як передумова солідарності

2.2. Об’єднуючий потенціал суспільної моралі та цінностей

2.3. Психологія довіри в українському суспільстві

2.4. Антрепренери солідаризму в Україні

2.5. Перспективи солідаризації суспільства

3. Висновки і пропозиції

Післямова