Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження. Аналітична доповідь

Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження. Аналітична доповідь

Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження. Аналітична доповідь / за ред. О.М. Майбороди. – К. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 192 с.
ISBN 978-966-02-8178-3

В аналітичній доповіді розглядається проблема узгодження групових потреб із загальнонаціональним курсом в напрямі завершення країною демократичного транзиту. Розглянута структура групових інтересів, їх об’єктивно-історична суперечливість, політико-правові механізми їх узгодження заради досягнення національного консенсусу.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Структура групових інтересів в українському суспільстві

1.1. Наукова концептуалізація групового інтересу (З.Ф. Самчук)

1.2. Проблема соціальної облаштованості та суспільні уявлення щодо її вирішення (С.В. Білошицький, В.А. Войналович)

1.3. Український бізнес між суспільною відповідальністю та економічною раціональністю (С.Г. Брехаря)

1.4. Регіональні та загальнонаціональні інтереси: проблема узгодження (М.С. Кармазіна)

Розділ 2. Політичні рефлексії суспільно-групових інтересів

2.1. Бізнес-партійні корпорації: ідеологія, лідери, політична практика (Т.А. Бевз)

2.2. Політична залученість організацій громадянського суспільства (М.Я. Горбатюк)

2.3. Профспілки як представники інтересів найманої праці (Т.М. Ляшенко)

3. Взаємодія учасників українського політичного поля

3.1. Моральне і культурне обличчя українського політикуму: проблема інтелігентності (Н.В. Хамітов)

3.2. Фактор конфліктності і компромісності у поведінці політичних акторів (О.В. Суший)

3.3. Масова політична участь: між радикалізмом і раціоналізмом (В.Д. Яремчук)

4. Засоби досягнення політичної згоди в умовах кризового розвитку

4.1. Проблема відповідальності виборчої системи принципам групового і регіонального представництва (В.Я. Ярема)

4.2. Правове регулювання політичної поведінки (С.Ю. Римаренко)

4.3. Комунікативні засоби досягнення суспільного взаєморозуміння (С.В. Горова)

Висновки та рекомендації