Суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку сучасної єврейської громади України: європейський контекст

Суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку сучасної єврейської громади України: європейський контекст

Суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку сучасної єврейської громади України: європейський контекст : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 376 с. Авторський колектив: Подольський А. Ю. (керівник), Гон М. М., Журавель П. О., Івчик Н. С., Козерод О. В., Левітас Ф. Л., Попова К. В., Рамазанов Ш. Ш., Тяглий М. І., Туров І. В.
ISBN 978-966-02-9967-2

Пропонована наукова праця є спробою виявлення та аналізу основних суспільно-політичних та історичних аспектів розвитку сучасної єврейської громади України, а також висвітлення основних перспектив її розвитку у найближчому майбутньому в контексті європейського шляху поступу України. Дослідження проводилося співробітниками Центру єврейської історії та культури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та було підтримано вченими з інших наукових установ. У монографії розкриваються питання розвитку хасидизму на сучасному етапі, історична доля кримчаків, особливості комплексної меморіалізації Бабиного Яру, відносини єврейських громад Європейського Союзу з національними урядами, можливість запозичення й застосування цього досвіду в українських реаліях та ін. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки.

ЗМІСТ

Передмова (Подольський А. Ю., Козерод О. В.)

Розділ 1. Суспільно-політична активність єврейської громади Європи та особливості політики урядів країн континенту з „єврейського питання”: 2014–2021 рр. (Козерод О. В.)

Розділ 2. Концепції революційної трансформації єврейської спільноти провідних очільників рухів ортодоксального юдаїзму нового часу: хасидський цадик Хаїм Елазар Шапіра та рабі Авраам Кук (Туров І. В.)

Розділ 3. Самоідентифікація та етнологія кримчаків (на прикладі особистих листів Евсея Ісааковича Пейсаха, як історичного джерела) (Журавель П. О.)

Розділ 4. Подалі від єврейської спадщини? Стратегії виживання кримчаків під час Голокосту та його вплив на формування групової ідентичності у повоєнному СРСР (Тяглий М. І.)

Розділ 5. Пам’ять про Іншого як імператив формування загальнокультурної компетентності індивіда (Гон М. М., Попова К. В.)

Розділ 6. Інший у пам’яттєвій диспозиції „Ми”/„Вони” (рівненський кейс) (Гон М. М., Івчик Н. С.)

Розділ 7. Комплексні дослідження з історії Голокосту в Україні та комеморативні дискусії та практики: проблема взаємовпливу, тенденції та перспективи (Подольський А. Ю.)

Розділ 8. 80 років трагедії Бабиного Яру: антологія, щоденники, пам’ять (Левітас Ф. Л., Рамазанов Ш. Ш.)

Розділ 9. Гендерно-мотивоване насильство у часи Голокосту (Івчик Н. С.)

Розділ 10. До питання концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру: історичні контексти та політичні виклики (Подольський А. Ю.)

Післямова (Подольський А. Ю.)

Відомості про авторів

 Текст монографії (PDF)