Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій.

Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій.

Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В.Ф.Солдатенко (кер.) та ін.; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 536 с.
ISBN 978-966-611-672-0

У пропонованому дослідженні зроблено спробу комплексно проаналізувати суспільно-трансформаційні процеси в Україні, починаючи з другої половини XIX ст. до сьогодення. Передусім з’ясовується, як розшматована на початку XX століття між двома наймогутнішими материковими імперіями – Російською та Австро-Угорською, знемагаючи під чужоземним гнобленням, Україна наприкінці цього ж століття, пройшовши через величезні випробування, подолавши значні перешкоди і труднощі, приступила до розбудови власної держави, в якій об’єдналася практично вся нація.

Пройдений шлях виявився непрямим і непростим. Кожен історичний етап мав не лише свої особливості і характеризувався відмінними ознаками, він відрізнявся й рівнем, якістю суспільного поступу. Цей поступ аналізується через призму суспільно-політичних трансформацій у загальноприйнятих хронологічних межах: на початку XX ст. до 1917 р.; у 1917 – 1920 рр.; з 1920 до 1991 р.; з моменту унезалежнення до наших днів.

Для фахівців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим і сучасним України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

I.   Суспільні трансформації новітнього часу як політологічна проблема: геополітичні та національні параметри

II.  Українське питання в контексті історичної долі Російської та Австро-Угорської імперій: пошук перспективи (XX століття – лютий 1917, листопад 1918 року)

III. Повалення самодержавства й досвід національного відродження на шляху республікансько-демократичних перетворень в Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр. )

IV. Гетьманська альтернатива: шлях до конструктивної суспільної трансформації чи консервативної безвиході?

V.  Альтернативи суспільно-політичного вибору України на завершальному етапі революційної доби та їх реалізація (грудень 1918-грудень 1920)

VI. Здійснення планів соціалістичного переустрою в радянській Україні: неоднозначні результати

VII. Західноукраїнський регіон у міжвоєнний період: курсом національного визволення і соборності (1921-1941)

VIII. Українці і німецький «новий порядок»: антагонізм, детермінанти боротьби з окупантами

IX.  Україна на завершальному етапі сталінізму: суспільно-політичні зміни в контексті післявоєнної доби

X.   Українське суспільство між радянським «реформізмом» і консерватизмом: стабілізація напередодні розпаду (1953 – 1985 роки)

XI.  Досвід суспільно-політичних трансформацій в Україні перебудованої доби

XII.  Українська незалежність у трансформаційних лабіринтах

 ПІСЛЯМОВА