Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики .

Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики .

Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики / [М.І. Михальченко (кер.авт.кол.), М.С. Кармазіна, В.О. Ковалевський та ін..]. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 358 с.
ISBN 978-966-02-5706-1

Колективна монографія присвячена аналізу світоглядно-теоретичного поля сучасної української політики. Матеріали об’єднанні ідеєю розробки нормативної та реальної моделей політичних практик сучасної України, що розробляються та реалізуються в ситуації ціннісного розколу населення України по лініях європейська/євразійська зовнішньо - політична орієнтація та традиціоналістський/модерністський курс внутрішньої політики.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та студентів, державних службовців, політиків і громадських діячів, усіх, хто цікавиться сучасними політичними процесами в Україні та моделями їхнього аналізу.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ I.   Методологія аналізу світоглядно-теоретичних основ української політики

Розділ II.  Еволюція форми правління в Україні в контексті політики

Розділ III. Розвиток демократії в Україні: наміри, можливості і результати

Розділ IV. Теоретико-методологічні засади розвитку політичних комунікацій в Україні

Розділ V.   Роль міфів у системі політичного знання

Розділ VI.  Політичні цінності і політичний процес за умов соціальної трансформації

Розділ VII.  Естетика і етика української політики

Розділ VIII. Багатомовність як мовно-культурний феномен

Розділ IX.   Українська «карта» геополітичного пасьянсу

Розділ X.    Європейський вибір України: політичні основи і досягнення

Післямова

Список використаних джерел і літератури

Відомості про авторів