Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики

Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики

Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики / кер.авт.кол., ред. Михальченко М.І. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 358 с.
ISBN 978-966-02-5706-1

Колективна монографія присвячена аналізу світоглядно-теоретичного поля сучасної української політики. Матеріали об’єднанні ідеєю розробки нормативної та реальної моделей політичних практик сучасної України, що розробляються та реалізуються в ситуації ціннісного розколу населення України по лініях європейська/євразійська зовнішньо - політична орієнтація та традиціоналістський/модерністський курс внутрішньої політики.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та студентів, державних службовців, політиків і громадських діячів, усіх, хто цікавиться сучасними політичними процесами в Україні та моделями їхнього аналізу.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ I.   Методологія аналізу світоглядно-теоретичних основ української політики (М. Михальченко)

Розділ II.  Еволюція форми правління в Україні в контексті політики (М. Кармазіна)

Розділ III. Розвиток демократії в Україні: наміри, можливості і результати (О. Дергачов)

Розділ IV. Теоретико-методологічні засади розвитку політичних комунікацій в Україні (В. Ковалевський)

Розділ V.   Роль міфів у системі політичного знання (Ю. Шайгородський)

Розділ VI.  Політичні цінності і політичний процес за умов соціальної трансформації (І. Кучеренко)

Розділ VII.  Естетика і етика української політики (В. Бушанський)

Розділ VIII. Багатомовність як мовно-культурний феномен (П. Рудяков, О. Яковлєва)

Розділ IX.   Українська «карта» геополітичного пасьянсу (М. Горєлов)

Розділ X.    Європейський вибір України: політичні основи і досягнення (А. Кудряченко)

Післямова

Список використаних джерел і літератури

Відомості про авторів