Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії. Національна доповідь

Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії. Національна доповідь

Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін. ; ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : НАН України, 2016. – 284 с.
ISBN 978-966-02-8191-2

Наукова праця присвячена актуальним проблемам суспільно-політичного розвитку в умовах цивілізаційних трансформацій. Авторами на основі сучасних теоретичних концепцій та аналізу політичних практик здійснено дослідження передумов, стану та перспектив реалізації нового етапу цивілізаційного розвитку України в контексті сучасних суспільно-політичних змін, визначено ризики і можливі загрози Українській державі та національній ідентичності.

Виокремлено стратегічні напрями втілення проекту цивілізаційного розвитку України, його законодавчого та політико-управлінського забезпечення, реформування соціокультурної, освітньої та наукової сфер, шляхи активізації політичної участі громадян. Визначено ймовірні наслідки втілення цивілізаційного проекту шляхом зіставлення здобутків і можливих втрат за наслідками реалізації стратегій цивілізаційних змін, вірогідних глобальних викликів цивілізаційному розвиткові України.

Завантажити повну версію

ВСТУП

Розділ 1. СТАН СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР

1.1. Цивілізаційна типологізація суспільства. Цивілізаційно-культурні відмінності соціальних груп

1.2. Суперечності цивілізаційних орієнтацій у суспільстві

1.3. Нестабільність соціальної структури

1.4. Соціальні виміри нерівності

1.5. Гуманітарні цінності

1.6. Стан довкілля

1.7. Науково-технологічний рівень економіки

Розділ 2. АКТУАЛЬНІСТЬ НОВОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

2.1. Цивілізаційний вибір країни як вибір способу життя і цінностей

2.2. Соціогуманітарні аспекти цивілізаційного вибору України

2.3. Екологічний вибір країни і природно-ресурсні домінанти

2.4. Імператив зміни науково-технологічної та виробничої сфер

2.5. Соціально-демографічні перспективи української нації

2.6. Загрози Українській державі, національній ідентичності українців

2.7. Подолання деструктивної суспільно-політичної поведінки та правового нігілізму

2.8. Впровадження в соціальний простір України найсприйнятніших світових зразків у процесі здійснення цивілізаційного вибору

Розділ 3. ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ УКРАЇНИ

3.1. Гідна самореалізація людини як мета цивілізаційного проекту України

3.2. Суспільство довіри, відповідальності та партнерства

3.3. Інноваційна спрямованість інформаційно-мережевої економіки

3.4. Інформаційно-мережеве суспільство: технологічний. екологічний та гуманітарний вимір

3.5. Реальна демократія: збалансованість держави та громадського суспільства

3.6. Духовно-культурний вимір: суспільство толерантності та діалогу

Розділ 4. СТРАТЕГІЇ ВТІЛЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ УКРАЇНИ

4.1. Законодавчі новації і зміни правової свідомості

4.2. Вдосконалення державного управління

4.3. Розвиток політичної системи

4.4. Сприяння розвитку громадського суспільства

4.5. Гуманістичне наповнення соціокультурної сфери

4.6. Дирижистська роль держави у розвитку інтелектуальної і наукової сфер

Розділ 5. МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВТІЛЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

5.1. Ціннісно-нормативні, соціальні та етнічні наслідки

5.2. Здобутки і втрати в процесі реалізації стратегій цивілізаційних змін

5.3. Вплив позитивних і негативних тенденцій на цивілізаційний поступ України

5.4. Цивілізаційний розвиток України: глобальні виклики та відповіді

ВИСНОВКИ