Україна: Консолідація. Соборність. Звитяжність. Вчинковість

Україна: Консолідація. Соборність. Звитяжність. Вчинковість

Україна: Консолідація. Соборність. Звитяжність. Вчинковість : матеріали круглих столів „Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті” (19 жовтня 2022 р. та 19 жовтня 2023 р.) / за наук. ред. Ю. Шайгородського та С. Чуніхіної. Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2023. 135 с.
ISBN 978-617-8352-04-2

До рецензованого збірника наукових праць увійшли матеріали Шостого круглого столу „Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті”, спецпроєкт „Україна: Консолідація. Солідарність. Єдність” (19 жовтня 2022 року) та Сьомого круглого столу „Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті”, спецпроєкт „Цивілізаційна суб’єктність України – Соборність. Звитяжність. Вчинковость» (19 жовтня 2023 року).

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СУСПІЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

Бевз Тетяна. Концепт „єдності” в політичному дискурсі сьогодення

Ткаченко Олександр. Екзистенційний вимір російсько-української війни

Лазоренко Борис. Російсько-українська війна: взаємодія ідентичностей

Яремчук В’ячеслав. Українське суспільство в умовах російсько-української війни: консолідація в ім’я перемоги

Копилов Сергій. До проблеми цінностей національно-громадянського єднання

Яремчук Оксана. Соціально-психологічна концепція спільного вчинку творення ціннісно-смислового континууму консолідації української політичної нації

РОЗДІЛ 2. ПАТРІОТИЗМ ТА ІДЕЇ СОБОРНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Горностай Павло. Історична пам’ять, соціальна амнезія, історичні травми та історичні міфи

Газізова Олена. Героїзм як чинник формування історичної пам’яті: українознавчі практики

Яремчук В’ячеслав. Феномен соборності як потужна складова національної стійкості України в умовах російсько-української війни

Зорич Оксана. Дискурс соборності в нормативно-правових актах України

Медвідь Федір, Красун Аліна, Бурлака Артур. Ідея соборності України: політико-правовий вимір

Чорний Олександр. Громадська дипломатія як складова діяльності громадянського суспільства в умовах російсько-української війни

РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ, КУЛЬТУРА ТА ЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Barchi Beata. Nation creating potential in the conditions of multiculturality

Воронова Ольга, Барчій Магдалина. Етнічна толерантність як передумова мультикультурності

Воропаєв Євгеній, Бучинська Ганна. Медіапедагогіка мистецтв: мотивування навчання в умовах війни та соціальних катаклізмів

Лозова Ольга. Національна самосвідомість у діахронічному вимірі: деякі емпіричні констатації

Моргун Володимир. Порятунок національних надбань в історії України і подолання комплексу меншовартості науковців

Привалко Тетяна. Історичні основи становлення українського громадянського суспільства (за матеріалами усної історії Майдану)

РОЗДІЛ 4. СОЦІОГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ МІЖГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ

Фінько Антон. Солідарність: проблеми обґрунтування (або деякі зауваження щодо переваг „психологічної людини” над „людиною економічною”)

Коробанова Ольга. Міжгрупова взаємодія: територіально-історичні контексти життя

Чорна Лідія. Аутгрупові та інгрупові настановлення під час війни: історичні і актуальні контексти

Васютинський Вадим. Структура і динаміка внутрішньополітичних звинувачень в оцінках українських студентів

Фінько Антон. Етико-психологічна теорія Володимира Роменця: у контексті соціально-теоретичної проблематики