Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.).

Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.).

Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. 342 с.
ISBN 978-966-02-9032-7

У збірці наукових праць проаналізовано політичні процеси в Україні, роль політичних акторів та суб’єктів політики у процесі вироблення стратегій розвитку держави періоду незалежності. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних джерел аналізуються проблем впливу соціокультурних, соціально-економічних, зовнішніх чинників, які, з погляду авторів, позначилися на характері як самих стратегій суспільно-політичного розвитку держави, так і на їх слабкості або й відсутності. Оскільки Україна є країною з украй погано функціонуючими політичними інститутами, у роботі окрема увага приділена питанню ролі лідерів держави та політичних еліт у політичних процесах в Україні.

Робота розрахована на науковців, політиків, студентів, усіх тих, хто цікавиться питаннями соціально-політичного розвитку України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

Частина І. Соціокультурні та інституційні чинники суспільно-політичних трансформацій в Україні

Кононенко Н.В. Проблеми націогенезу в Україні та формування політичних цінностей.

Балабан Р.В. Політичні протести: від суспільної кризи до консолідації.

Щербенко Е.В. Політична генерація. Між викликом та відповіддю.

Рудич Ф.М. «Проблеми росту» політичної системи в Україні

Кочубей Л.О. Соціально-консолідаційний потенціал інформайійно-комунікативних технологій у вітчизняному політичному просторі

Частина ІІ. Соціально-економічні чинники суспільно-політичних трансформацій в Україні

Брехаря С.Г. Утвердження інноваційно-технологічної моделі сучасної економіки і масштаби впливу фінансово-промислових груп.

Ляшенко Т.М. Система соціального партнерства в Україні: стан і тенденції розвитку.

Ляшенко Т.М. Профспілки України як суб’єкт трудових відносин: інституційна спроможність та механізми взаємодії з державою

Частина ІІІ. Зовнішні чинники суспільно-політичних процесів в Україні

Зеленько Г.І. Демократизація через конвергенцію? Або проблеми зовнішніх впливів у політичному розвитку України.

Кочубей Л.О. Інформаційно-комунікативні технології впливу Російської Федерації проти України.

Частина IV. Роль політичних еліт та політичних лідерів у визначенні стратегій державного розвитку

Рудич Ф.М. Президенти сучасної України і їх роль у розбудові держави.

Мачуський В.В. Політична еліта України у визначенні стратегій розвитку держави.

Про авторів