Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали.

Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали.

Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 928с. + 16с. іл..
ISBN 978-966-611-659-1

У збірнику документів розкриваються державні, суспільно-політичні та військові аспекти діяльності української еміграції переважно на європейських теренах, відтворюються відносини між окремими її угрупуваннями та особами, мовою документів подаються характеристики чільних діячів українського політичного істеблішменту, їхнє прагнення використати тогочасні міжнародні обставини для відродження української самостійної держави.

Збірник складений із документів і матеріалів із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України – Колекції документів «Українського музею в Празі», фондів ЦК Компартії України та Компартії Західної України. Переважна більшість документів публікується вперше. У збірнику використані фотодокументи Центрального державного кінофотофоноархіву України ім.. Г.С.Пшеничного.

Розраховано на науковців, викладачів, представників сучасного політикуму, студентів, усіх, хто цікавиться політичною історією України та інших європейських країн XX сторіччя.

ОГЛАВ

«АНТИБІЛЬШОВИЦЬКА ПОЗИЦІЯ ОБ’ЄДНУЄ ВСЮ УКРАЇНСЬКУ ЕМІГРАЦІЮ…»

Документи

1919 рік

1920 рік

1921 рік

1922 рік

1923 рік

1924 рік

1925 рік

1926 рік

1927 рік

1928 рік

1929 рік

 1930 рік

1931 рік

1932 рік

1933 рік

1934 рік

1935 рік

1936 рік

1937 рік

1938 рік

1939 рік

1940 рік

1941 рік

1942 рік

1943 рік

1944 рік

1945 рік

Примітки

Список скорочень

Список рідковживаних слів

Іменний покажчик

Перелік документів і матеріалів