Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь

Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь

Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь : зб. наук. праць. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 груд. 2023 р. / за ред. Ю. Ж. Шайгородського. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ–Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2023. 304 с.
ISBN 978-617-640-628-0

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь”, яка відбулася в м. Києві 15 грудня 2023 року. Науковий захід організовано й проведено Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в межах науково-дослідної роботи „Концепція соборності України: витоки, еволюція, політична актуальність” (державний реєстраційний номер: 0122U000572) спільно з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціацією політичних наук України та Асоціацією політичних психологів України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Олег Рафальський. Звернення до учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції „Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь”

Микола Слюсаревський. До учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Переднє слово

Юрій Поліщук. Вплив російсько-української війни на загальнонаціональну ідентичність громадян України

Наталія Довгань. Виміри поколінного часу: наукові гіпотези

Тетяна Бевз. Ідеї соборності крізь призму зміни поколінь

Денис Яковлев. Зміна поколінь в українському середньому класі

Олександр Майборода. Ціннісні домінанти українців і світовий дискурс щодо альтернативи між демократією і авторитаризмом

Юрій Шайгородський. Суспільна консолідація в умовах війни: внутрішньополітичні виклики та відповідальність еліт

Олег Калакура. Світоглядно-ціннісні засади трансформації еліт України на тлі російсько-української війни

Ростислав Балабан. Політико-психологічні ризики та спроможність українського суспільства

Олексій Ляшенко. Ідентичність як складова етнополітичної резильєнтності України

Світлана Ситник. Політико-управлінський вимір формування колективних ідентичностей: європейський та вітчизняний досвід

Ганна Редькіна, Віталій Медузов. Економічні кризи напередодні та під час повномасштабної війни в Україні: світовий досвід спроб подолання

Олена Суший. Про травму та стійкість: чи робить сильнішим те, що не вбиває?

В’ячеслав Яремчук. Громадянське суспільство України в умовах широкомасштабної російсько-української війни (актуальні тренди трансформації)

Алла Шаповалова. Роль громадянського суспільства в політичному розвитку України під час російсько-української війни

Тетяна Андрійчук. Держава та інститути громадянського суспільства: особливості взаємодії в умовах російсько-української війни

Оксана Зорич. Дискурс соборності у діяльності громадських організацій в Україні (1991–2014 рр.)

Юрій Шаповал. Корекція колективної памʼяті. Неочікуваний польський досвід 2023 року

Валерій Солдатенко. Основні етапи соборності України: до еволюції підходів і наукових уявлень

Валентина Сушко. Культурно-антропологічний ракурс етноідентифікаційних практик харків’ян після 24 лютого 2022 року

Михайло Гордієнко. Аксіологія консерватизму як альтернатива екзальтованому волюнтаризму

Тетяна Ляшенко. Українська еліта під час війни: ціннісні пріоритети та імідж держави

Юлія Доброносова. Соціально-політичні аспекти ціннісної самореалізації молоді перед викликами медіатизації

Юрій Ніколаєць. Державна інформаційна політика в умовах повномасштабної російсько-української війни

Ігор Цигвінцев. Український vs українськомовний: аналіз „топ-100” каналів вітчизняного сегмента YouTube

Василь Козьма. Політика в епоху штучного інтелекту

Марина Баранівська. Ідеологічний підхід до аналізу явища популізму

Вікторія Абдуллаєва. Соціально-психологічні маркери формування нового покоління в Україні

Діана Гутник. Досвід підліткового віку як чинник готовності до материнства: емпіричне дослідження

Максим Кияк. Суспільно-політичний простір України: головні виклики перед лицем збройної агресії Росії

Олег Кондратенко. Сценарії геополітичного майбутнього України та контури нового світопорядку