Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії

Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії

Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональ-них досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 252 с.
ISBN 978-966-02-9881-1

Колективна монографія присвячена актуальній для українського суспільства проблемі – залежності між характером політичного правління і соціально-економічним становищем. Ключовим, у цьому контексті, є питання про рівень суспільної відповідальності правлячого класу країни та його основних сегментів, таких як політичні партії, правлячий режим, бізнес-корпорації, духовні та інтелектуальні лідери тощо. Проаналізовано ступінь усвідомлення правлячим класом відповідальності за наслідки своїх дій. Аналіз проілюстровано ситуацією у ряді політичних і духовних сфер, стан яких має важливе значення для виходу із кризи й консолідації громадян заради її подолання.

Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту „Суспільна відповідальність у політичній діяльності в сучасній Україні: стан і тенденції”, виконаного в рамках цільової програми наукових досліджень „Суспільний ідеал і політичні інтереси в сучасній Україні”.

  Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Політичні актори перед моральним вибором
1.1. Політична риторика “євромайданівців” і “зелених”: співвідношення щирості і популізму (Горбатюк М. В.)
1.2. Реформи 2014–2020 рр.: мотиви, цілі, наслідки (Бевз Т. А.)

Розділ 2. Політичні альтернативи розвитку країни
2.1. Політичні партії та бізнес-структури в Україні: підсумки діяльності (Кармазіна М. С.)
2.2. “Європейці” та “євразійці” в середині українського правлячого класу (Римаренко С. Ю.)

Розділ 3. Імперативи суспільної відповідальності у масовій психології
3.1. Українські ЗМІ в утвердженні суспільної моралі (Шайгородський Ю. Ж.)
3.2. Політичне виховання і політична мораль в Україні (Мачуський В. В.)
3.3. “Неподолане минуле” як проблема політики в сучасній Україні (Шаповал Ю. І.)
3.4. Релігія у публічному просторі: релігійні інститути перед викликами політичних процесів в Україні (Єленський Є. В.)

Післямова