Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії

Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії

Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональ-них досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 252 с.
ISBN 978-966-02-9881-1

Колективна монографія присвячена актуальній для українського суспільства проблемі – залежності між характером політичного правління і соціально-економічним становищем. Ключовим, у цьому контексті, є питання про рівень суспільної відповідальності правлячого класу країни та його основних сегментів, таких як політичні партії, правлячий режим, бізнес-корпорації, духовні та інтелектуальні лідери тощо. Проаналізовано ступінь усвідомлення правлячим класом відповідальності за наслідки своїх дій. Аналіз проілюстровано ситуацією у ряді політичних і духовних сфер, стан яких має важливе значення для виходу із кризи й консолідації громадян заради її подолання.

Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту „Суспільна відповідальність у політичній діяльності в сучасній Україні: стан і тенденції”, виконаного в рамках цільової програми наукових досліджень „Суспільний ідеал і політичні інтереси в сучасній Україні”.

Завантажити повну версію