Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність.

Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність.

Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність. / В.А. Войналович, Н.І. Кочан. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 303 с.
ISBN 978-966-02-7567-6

У монографії представлено результат комплексного дослідження ролі та місця релігійного чинника в етнополітичних процесах на території Донбаського регіону України в його історичному минулому та сучасному. Проблемно-хронологічний виклад матеріалу дозволяє побачити специфіку взаємодії релігійного та етнічного чинників у формуванні регіональної ідентичності на різних етапах розвитку регіону, еволюцію функціонального навантаження на релігійний чинник у цих процесах. Розрахована на науковців, викладачів, усіх, кого цікавлять питання взаємопов’язаності релігії та політики, релігійного та етнічного, а також української регіоналістики.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗИС ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ СПЕЦИФІКИ ДОНБАСУ ВІД ДАВНІХ ДО РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

РОЗДІЛ 2. ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ В ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОМУ КОНСТРУКТІ РАДЯНСЬКОЇ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ 1920-х-1930-х рр.: ОСОБЛИВОСТІ ДОНБАСУ

РОЗДІЛ 3. ЕВОЛЮЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У 1940-х-1980-х рр.: НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОНБАСУ

3.1. Сталінський «лібералізований» курс у релігійній сфері. Особливості його реалізації

3.2. Хрущовська антирелігійна кампанія. Політика атеїстичної індоктринації та боротьба з релігійним підпіллям

РОЗДІЛ 4. РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО ДОНБАСУ (1991-2014 рр.): СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

4.1. Православ’я як релігійна домінанта регіональних етнополітичних процесів

4.2. Міноритарні релігійні організації: протестантизм, іслам, етноконфесійні спільноти, новітні релігійні організації та рухи

ВИСНОВКИ