Войналович В. А., Кочан Н. І. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність.

Войналович В. А., Кочан Н. І. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність.

Войналович В. А., Кочан Н. І. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 408 с.
ISBN 978-966-02-8968-0

У монографії досліджено особливості взаємодії релігійного, етнополітичного та етнонаціонального чинників, релігії та політики в Галичині в межах хронологічних рамок від радянських повоєнних років до сучасності, історичного періоду, що демонструє широкий спектр зразків взаємодії релігії та політики, релігійного та етнічного.

Монографія адресована фахівцям з політичної регіоналістики, етнополітики, релігієзнавства.

Завантажити повну версію

Зміст

Передмова

Розділ I. Етноконфесійні трансформації в умовах сталінського «лібералізованого» курсу у релігійній сфері.

Розділ II. Хрущовська антирелігійна кампанія: наслідки для етноконфесійного простору Галичини.

Розділ ІІІ. Феномен «галицького проекту» релігійного відродження

Розділ IV. Сучасна Галичина: етнополітичний вимір релігійних процесів

  1. Регіональна специфіка: відмінне і спільне
  2. Міноритарні етнорелігійні організації, релігійні меншини
  3. Основні гравці релігійного поля: греко-католики, православні, римо-католики

Післямова