Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань

Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань

Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань / за ред. О.М. Майбороди. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. 232 с.
ISBN 978-966-02-9242-0

У книзі проаналізовано перебіг і результати президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 р. Охарактеризовано передвиборчий стан українського суспільства, його інтереси, запити на нових політиків, соціальні потреби. Здійснено порівняльний аналіз програм претендентів на посаду Президента України та на статус народного депутата. Оцінено новаційні тренди у застосуванні виборчих технологій. Окреслено вірогідні перспективи України за підсумки виборів.

Монографія підготовлена за результатами наукового проекту «Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань», виконаного в рамках програми наукових досліджень НАН України «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні».

Завантажити повну версію

Зміст

Вступ

Розділ 1. Українське суспільство у рік парламентських і президентських виборів.

1.1. Пріоритетні інтереси і потреби населення у рік виборів. С.Г. Брехаря

1.2. Країна в очікуванні нової еліти. Р.В. Балабан

Розділ 2. Вибори 2019: електорат між популізмом і реалізмом.

2.1. Національна перспектива у програмах кандидатів на пост Президента України. Н.В. Кононенко

2.2. Концепції національного розвитку у програмах учасників парламентських виборів в Україні. С.Ю. Римаренко

2.3. Політико-психологічні особливості електорального вибору у 2019 році. Ю.Ж. Шайгородський

Розділ 3. Виборча механіка 2019 року.

3.1. Застосування реалістичних, популістських і волюнтаристських ідеологем в українському електоральному циклі-2019. Г.І. Зеленько

3.2. Нові і традиційні виборчі технології в Україні. Л.О. Кочубей

3.3. Вибори в об’єднаних територіальних громадах: стимули і перешкоди. Т.А. Бевз

Розділ 4.Оновлення влади і оновлення України: спроба прогнозу

4.1. Перспективи соціально-економічного і політичного розвитку країни Т.М. Ляшенко

4.2. Післявиборча Україна у глобальному світі. В.В. Бушанський

Післямова