Наукові записки: Випуск 1, 1997

Наукові записки: Випуск 1, 1997

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 128 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 1/.
ISBN 966-02-0196-6

Випуск започатковує видання наукових записок Інституту національних відносин і політології НАН України. До збірника увійшли статті з актуальних проблем політології та етнології.

 

ЗМІСТ

 • Іван Курас. Етнонаціональні відносини і політика в науковому вимірі.
 • Фелікс Рудич. Політологія в Україні: теоретичний та прикладний контекст.
 • Ростислав Балабан. Принцип державного фінансування передвиборчих
  кампаній: порівняльний аналіз виборчого законодавства країн молодої демократії
  Центральної та Східної Європи
 • Наталія Кононенко. Інститут Президентства в Україні та Франції:
  порівняльний аналіз
 • Тетяна Ляшенко. Роль держави у системі соціального партнерства
 • Володимир Клименко. Розбудова армії: політологічний аспект духовності
  військового будівництва
 • Іван Варзар. Політолого-етнологічні аспекти інтерпретації буття
  національної ідеї в поліетнічному соціумі
 • Олена Кривицька. Етнонаціоналізм, дезінтеграція та шляхи національного
  примирення
 • Віктор Котигоренко. Про цивілізаційне дослідження етнонаціональних
  процесів
 • Віктор Войналович. Українська греко-католицька церква: з історії
  боротьби за легалізацію діяльностіь (друга половина 40-х – кінець 80-x pp.
  XX ст.)
 • Микола Рибачук, Петро Фещенко. Релігія і політика: проблеми взаємодії
 • Джеймс Мейс. Дисфункціональність, українського суспільства
 • Олесь Лісничук. Сучасне українське суспільство у контексті концепції
  багатоскладовості
 • Наталія Макаренко. Національні меншини в культурному житті України
  на початку XX ст.
 • Наталія Старовойтова. Гармонізація як потреба сучасного етнокультурного
  процесу